Kiểm tra tương thích ngược với các văn bản cũ

1013

Nếu người dùng muốn kiểm tra xem nội dung văn bản có bị lỗi font chữ hay không, hay có thể xem được với các phiên bản Word cũ hay không thì có thể làm theo đường dẫn: File > Info > Inspect Document > Check Compatibility. Tính năng này chỉ có từ Word 2010 trở lên mà thôi.