Lập kế hoạch với Mind Manager

1446

Mindjet MindManager là phần mềm giúp bạn hệ thống hóa kiến thức và ghi nhớ vấn đề một cách khoa học và bài bản. Lấy ý tưởng từ sơ đồ tư duy MindMap nổi tiếng, Mindjet MindManager có giao diện thân thiện và nhiều tính năng hữu ích.

* Tài liệu hướng dẫn sử dụng: